Nyheder

Ny hjemmeside er godt på vej

Den ny hjemmeside for hele Vonge-Kollemorten-området er godt undervejs.

Læs mere
Ny hjemmeside for lokalområdet

Lokalrådet arbejder på en ny hjemmeside, som har til formål at vise alle aktiviteter, arrangementer, foreninger, klubber osv. frem. Lokalrådet vil i løbet af efteråret tage kontakt til jer - for at give alle interesserede mulighed for at være med.

Læs mere
Den gamle stationsbygning i Vonge

Vejle Kommune har ikke længere brug for den tidligere jernbanestationsbygning i Vonge, og kommunen vil gerne indgå i dialog med lokalområdet. Hvis der er gode ideer og lokale kræfter, der vil løfte den gode idé, understøtter Lokalrådet gerne det arbe...

Læs mere
Cykelsti mellem Kollemorten og Vonge

Vi arbejder sammen med relevante fagfolk i Vejle Kommune, om en cykelsti mellem byskiltene i Kollemorten og Vonge som et muligt samarbejdsprojekt. Vi er i gang med at konkretisere hvordan et sådant samarbejdsprojekt kan se ud.

Læs mere
Nyt boligområde ved Tinnetvej

Vi har en positiv dialog med Vejle Kommune ang. igangsættelse af lokalplan for boligområde ved Tinnetvej. 

Læs mere
Udvikling af udearealet ved Kollemortenhus

Lokalrådet er sammen med Kollemortenhus, i gang med et godt arbejde med Vejle Kommune om udearealerne omkring forsamlingshuset i Kollemorten. Det gælder både generelt vedligehold, men også udvikling af området, så endnu flere kan få glæde af det grøn...

Læs mere
Ny sti fra Vonge til Gudenåens udspring.

Vi får en ny sti i Vonge

Læs mere